Kategorie
Aktualności

Czytam Tobie i sobie – innowacja w Dwójce

Innowacja Czytam Tobie i sobie jest naszą odpowiedzią na zmiany w świecie, a także wyjściem naprzeciw wymogom edukacyjnym zawartym w aktualnej podstawie programowej oraz potrzebom uczniów i nauczycieli. Ma służyć także reintegracji społeczności szkolnej w sytuacji zmiany trybu nauki: stacjonarnie – zdalnie.

Na podstawie wielomiesięcznych obserwacji oraz przeprowadzonych diagnoz w pracy w szkole dotyczących osiągnięć edukacyjnych zauważono, że uczniom najbardziej brakuje motywacji do działania i zaangażowania we własny świadomy rozwój oraz zachwiana integracja w szkole ze względu na wielomiesięczną naukę zdalną.
Dlatego też główną przyczyną opracowania innowacji z tego obszaru była potrzeba społeczności szkolnej oraz niezadowalające wyniki osiągnięć edukacyjnych.

Ponadto badania naukowe wykazują, że we wszystkich krajach uczniowie, którzy lubią czytać, mają ogólnie znacznie lepsze wyniki w szkole niż ci, którzy tego nie lubią, że poprzez czytanie – mają bogatszy język, który jest podstawowym narzędziem myślenia, zdobywania wiedzy, kontaktów międzyludzkich i udziału w kulturze.

Niniejsza innowacja ma na celu promocję innowacyjnych technik wspierających aktywny rozwój czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży z wykorzystaniem elementów Idei Korczakowskiej. Ma ona zachęcać i motywować uczniów do zaangażowania się we własną edukację i budowania pozytywnych relacji między podmiotami szkoły. Naszymi działaniami pragniemy dążyć do poprawy jakości edukacji polonistycznej i doskonalenia relacji interpersonalnych: uczeń-uczeń, uczeń-nauczyciel, nauczyciel-rodzic.
Przewidziano rozmaite działania czytelnicze, które mają korzystny wpływ na rozwój młodego człowieka. Jednym z nich jest zachęta do czytania rodzica wspólnie z dzieckiem.

Na terenie szkoły innowację opracowała polonistka – Elżbieta Kubas. Koordynatorami są nauczycielki: Iwona Szuber, Joanna Kazimierska, Agata Borysiewicz.

 190 wyświetleń