Kadra Pedagogiczna

Urszula Kamińczak-Podgórna Dyrektor szkoły
Wiesława Małachowska Wicedyrektor szkoły, bezpośredni nadzór nad klasami V-VIII
Mariola Szymańska Wicedyrektor szkoły, bezpośredni nadzór nad klasami 0-IV
Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
Danuta Babiak Anna Kasperek 
Agata Borysiewicz Ewelina Kwiecińska-Chmura 
Agnieszka Czul Joanna Maliszewska 
Aleksandra Figiel Mirosława Torba 
Joanna Fiszer Monika Wąż 
Barbara Leśniak pedagog kl. 0-III, nauczyciel bibliotekarz w filii, wychowawca na świetlicy
Elżbieta Zielińska nauczyciel – bibliotekarz (ul. Sportowa), wychowawca na świetlicy
Mirosława Kossak specjalista: logopeda
Magdalena Szuberjęzyk angielski
s. Agnieszka Wróbel religia
Nauczyciele uczący w klasach IV – VIII
Agnieszka Bamburowicz Matematyka, informatyka
Ewa Buczakowska wychowanie fizyczne, instruktor pływania
Jacek Cichański historia, wos
Przemysław Dobrzeniecki wychowanie fizyczne, instruktor pływania
Marcin Grenda wychowanie fizyczne, geografia
Piotr Hirchill wychowanie fizyczne, technika, EDB, instruktor pływania
Ewa Karcz muzyka, wdżwr, wychowanie fizyczne
Janina Kawulak przyroda, biologia, matematyka
Joanna Kazimierska nauczyciel – bibliotekarz, doradztwo zawodowe
Joanna Kiertucka język polski
Zbigniew Kiliński historia, wos, technika, informatyka
Gabriel Kolkreligia
Elżbieta Kubasjęzyk polski
Martyna Marekjęzyk angielski
Danuta Markuszewskageografia
Halina Niechwiadowiczchemia, matematyka, informatyka
ks. Tomasz Nuckowskireligia
Ilona Piotrowiczjęzyk angielski
Alicja Postrożnapedagog klasy VI-VIII
Ewa Słotapedagog klasy IV-V, nauczyciel wspomagający
Barbara Stoińskajęzyk niemiecki, angielski, wychowawca na świetlicy
Monika Stokłosaplastyka, wychowawca na świetlicy
Iwona Szuberjęzyk polski, logopedia
Magdalena Szuberjęzyk angielski
Aneta Telusfizyka, matematyka, informatyka
Anna Wiącek język polski, logopedia
Jolanta Wójcikmatematyka
Małgorzata Wygoda-Pawlinabiologia, wychowanie fizyczne
Małgorzata Czaplińska n.in.: technika, rewalidacja
Joanna Kaczmarska n. in.: fizyka, chemia
Janina Kocurn. in., zśr: matematyka
Witold Telusn. in.: fizyka, chemia, informatyka
Joanna Żmuda-Sieradzkan. in., zśr: język polski

 5,304 wyświetleń