Kadra Pedagogiczna

Urszula Kamińczak-Podgórna Dyrektor szkoły
Wiesława Małachowska Wicedyrektor szkoły, bezpośredni nadzór nad klasami V-VIII
Mariola Szymańska Wicedyrektor szkoły, bezpośredni nadzór nad klasami I-IV
Edukacja wczesnoszkolna
Agata Borysiewicz Ewa Buczakowska
Agnieszka Czul Joanna Fiszer 
Paulina SikoraMonika Wąż 
Aleksandra Wzorek
Barbara Leśniak pedagog kl. I-III, wychowawca na świetlicy
Elżbieta Zielińska nauczyciel – bibliotekarz
Mirosława Kossak specjalista: logopeda
Magdalena Szuberjęzyk angielski
s. Teresa Pilecka religia
Nauczyciele uczący w klasach IV – VIII
Agnieszka Bamburowicz Matematyka, informatyka
Ewa Buczakowskawychowanie fizyczne, instruktor pływania
Jacek Cichański historia, wos
Przemysław Dobrzeniecki wychowanie fizyczne, instruktor pływania
Marcin Grenda wychowanie fizyczne, geografia
Piotr Hirchill wychowanie fizyczne, technika, EDB, instruktor pływania
Ewa Karcz muzyka, wdżwr, wychowanie fizyczne
Janina Kawulak przyroda, biologia, matematyka
Joanna Kazimierska nauczyciel – bibliotekarz, doradztwo zawodowe
Gabriel Kolkreligia, historia
Elżbieta Kubasjęzyk polski
Martyna Marekjęzyk angielski
Danuta Markuszewskageografia
Halina Niechwiadowiczchemia, matematyka, informatyka
ks. Wojciech Sznajderreligia
Ilona Piotrowiczjęzyk angielski
Alicja Postrożnapedagog klasy VI-VIII
Ewa Słotapedagog specjalny
Barbara Stoińskajęzyk niemiecki, angielski
Monika Stokłosaplastyka, wychowawca na świetlicy
Iwona Szuberjęzyk polski
Aneta Telusfizyka, matematyka, informatyka
Anna Wiącek język polski, logopedia
Jolanta Wójcikmatematyka
Małgorzata Wygoda-Pawlinabiologia, wychowanie fizyczne
Justyna Kromskapsycholog
Mirosława Kossak specjalista: logopeda

Loading