Kategorie
Aktualności

Szczepmy się!

Zgodnie z harmonogramem MEiN do 10.09.2021 r. w szkole odbędą się prelekcje dotyczące akcji szczepień. Wychowawcy w najbliższych dniach rozdadzą uczniom Deklarację dotyczącą udziału dziecka w szczepieniu (oraz ewentualnie dodatkowych osób: członków rodziny ucznia), którą każdy z chętnych rodziców/prawnych opiekunów będzie zobowiązany wypełnić i w terminie do 9.09.2021 r. przekazać wychowawcy. Druk Deklaracji można również pobrać z tej strony, zamieszczamy także arkusz Kwestionariusza do wypełnienia przed szczepieniem, który po zebraniu deklaracji będzie także rozdawany w szkole zainteresowanym osobom.

Na podstawie zebranych Deklaracji ustalimy łączną liczbę chętnych do szczepień i wtedy między 13. a 17.09.2021 r. zostanie przeprowadzona akcja szczepień na terenie szkoły lub w punkcie szczepień na hali CTS w Słupcu (w takim przypadku transport zostanie zorganizowany przez szkołę w porozumieniu z OP). Datę jak i godziny szczepień postaramy się dostosować i ustalić z rodzicami/prawnymi opiekunami, którzy powinni być obecni podczas szczepienie. Jeżeli nie będzie to możliwe, rodzic/prawny opiekun może upoważnić na piśmie innego członka rodziny lub inną osobę do bycia obecnym podczas szczepienia dziecka.

Zachęcamy wszystkich, którzy się jeszcze nie zaszczepili w naszej gminie, aby skorzystali z tej okazji, im więcej z nas będzie zaszczepionych tym szybciej wrócimy do normalności bez obostrzeń. Zróbmy wszystko abyśmy nie musieli znów pracować i uczyć się zdalnie!!!

Do pobrania:

Deklaracja dotycząca udziału dziecka w szczepieniu

Kwestionariusz do wypełnienia przed szczepieniem

 297 wyświetleń