Erasmus+

W latach 2017 – 2020 w naszej szkole realizowany jest unijny program Erasmus plus „ Every studant is special”. Celem projektu jest wspieranie rozwoju zawodowego nauczycieli, wymiana dobrych praktyk oraz obserwacja pracy placówek edukacyjnych. 

W ramach projektu odbyło się kilka międzynarodowych szkoleń w partnerskich krajach, takich jak : Łotwa, Włochy, Rumunia. W marcu bieżącego roku odbędzie się kolejny wyjazd do Turcji. 

Wszystkie spotkania były doskonałą okazją do wymiany doświadczeń oraz inspiracją do poszukiwania nowych metod i rozwiązań do pracy z uczniami. Uczestnicy otrzymali szereg praktycznych wskazówek. 

W ramach projektu odbywają się w naszej szkole również działania, do których są  włączani uczniowie. Są to m.in. warsztaty teatralne, zajęcia plastyczne, projekty edykacyjne, wycieczki, spotkania, debaty na temat interesujących książek lub filmów. Celem powyższych aktywności jest rozbudzanie w uczniach zainteresowań, dbanie o wszechstronny rozwój osobowości ucznia, pokazanie, że każdy uczeń jest wyjątkowy.

Loading