Pedagog szkolny

Godziny pracy pedagogów w roku szkolnym 2019/2020
ZADAnIA PEDAGOGA
wAŻNE ADRESY I TELEFONY
Godziny pracy pedagogów w roku szkolnym 2019/2020
DZIEŃ TYGODNIAA. Postrożna
(tel. 74 872 2575 wew. 211)
E. Słota
(tel. 74 872 2575 wew. 212)
B. Leśniak
(tel. 74 872 4641)
poniedziałek800 – 1300845 – 1100
dyżur na ul. Sportowej

1000 – 1130
wtorek900 – 1300800 – 1245
z wyłączeniem 2 gl
800 – 1000
środa800 – 1200850 – 1045
800 – 1200 
dyżur na ul. Sportowej
czwartek900 – 1400800 – 1140
z wyłączeniem 2 i 3 gl
1100 – 1230
piątek800 – 1200 
z wyłączeniem 4 gl
940 – 1140
800 – 1000
Do zadań pedagoga należy:
 • rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych;
 • określanie form i sposobów udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrze;
 • organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów;
 • podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczo-profilaktycznego w stosunku do uczniów;
 • wspieranie działań opiekuńczo-wychowawczych nauczycieli, wynikających z programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły;
 • podejmowanie działań interwencyjnych i mediacyjnych w sytuacjach kryzysowych;
 • działanie na rzecz organizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.

Drogi Uczniu
Zwróć się do pedagoga szkolnego, gdy:

 • czujesz, że nikt Cię nie rozumie, jesteś samotny;
 • nie potrafisz porozumieć się z nauczycielem;
 • masz problemy rodzinne, znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej;
 • masz problem i nie wiesz, jak go rozwiązać;
 • chcesz podzielić się swoją radością, sukcesem;
 • chciałbyś z kimś porozmawiać;
 • chciałbyś pomóc innym, nie wiesz w jaki sposób;
 • masz ciekawe pomysły, którymi chcesz się podzielić;
 • przyjdź z każdą sprawą, z którą sam nie potrafisz sobie poradzić.

Drogi Rodzicu
Zwróć się do pedagoga szkolnego, gdy:

 • niepokoi Cię zachowanie dziecka;
 • chcesz porozmawiać o dziecku i Twoich relacjach z nim;
 • masz pytanie dotyczące wyników w nauce dziecka i jego funkcjonowania w szkole;
 • potrzebujesz wsparcia w procesie wychowania;
 • masz pytania i nie wiesz, do kogo się z nimi zwrócić;
 • szukasz pomocy w trudnych sytuacjach życiowych.
Ważne adresy i telefony, pod którymi można uzyskać pomoc:
InstytucjaTelefon/e-mail
Powiatowe Centrum Doradztwa i Poradnictwa Psychologiczno – Pedagogicznego Nowa Ruda  74 8722681
Poradnia Zdrowia Psychicznego Nowa Ruda74 8724721
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Nowa Ruda74 872 11 66  e-mail: mops@mops.nowaruda.pl
PCPR – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Kłodzko74 865 81 79  e-mail: pcpr@pcpr.klodzko.pl
Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”(istnieje możliwość skorzystania z innego, bezpłatnego, telefonu dla osób w sytuacjach kryzysowych prowadzonego przez Instytut Psychologii Zdrowia: 116 123, który czynny jest każdego dnia tygodnia od 14.00 do 22.00.)
22 668-70-00
Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych22 250 63 25 
e-mail: parpa@parpa.pl, www.parpa.pl
Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży116 111
https://116111.pl/

Loading