Nasz Patron

W 1994 r. społeczność szkolna wybrała postać Janusza Korczaka na patrona szkoły. Młodzież uzasadniając swój wybór podkreśliła walory charakteru i autentyczność wzoru do naśladowania, wzoru człowieka, który „Ukochał dzieci, które świat dorosłych obdarzył głodem, chłodem i przekleństwem„.
Uczniowie zbierali  materiały dotyczące życia i działalności Janusza Korczaka. Ówczesna klasa VIIa zorganizowała spotkanie z uczniami Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 32 z Wałbrzycha.

Janusz Korczak to pseudonim Henryka Goldszmita (22 lipca 1878 r. – 6 sierpnia 1942 r), pedagoga, lekarza, publicysty i prozaika, który całe swe życie poświęcił dzieciom. Był wielkim obrońcą ich praw i twórcą systemu wychowawczego, opartego na pobudzaniu aktywności społecznej i podmiotowym traktowaniu dzieci. Przez całe swe życie rozwijał i wzbogacał techniki wychowawcze.

… Gdyby wziąć wszystkie uśmiechy dziecięce,
uśmiechy kwiatowe i uśmiechy ptaków,
uśmiech poety i uśmiech lekarza –
powstałby wiersz o Januszu Korczaku.
Wiersz o człowieku, co w czasach ciemności,
na obłąkanym z nienawiści święcie,
miał jasne serce i miał jasne myśli,
wiersz o człowieku, co kochał dzieci.
Ukochał dzieci, które świat dorosłych
obdarzył chłodem, głodem i przekleństwem,
co ciężko przeszły swa króciutką drogę
od urodzenia do śmierci męczeńskiej.

Stefania Ney-Grodzieńska o Korczaku

Loading