REKRUTACJA 2021/2022

Informujemy, że rekrutacja do oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej na rok szkolny 2021/2022 została zakończona. Informujemy, że wszyscy kandydaci zgłoszeniu do 31.03.2021 r. zostali przyjęci.


Nr tel. do głównego sekretariatu szkoły (przy ul. M. Kopernika): 74 872 2575 wew. 201 czynny w godzinach 8:00 – 14:00.

TERMINY REKRUTACJI DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH
w Szkole Podstawowej nr 2 im. Janusza Korczaka
w Nowej Rudzie
na rok szkolny 2021/2022  

Dotyczy dzieci urodzonych w 2015 r.

TerminyEtapy rekrutacji / dokumenty do pobrania
08.02.2021-26.02.2021Składanie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 2 w Nowej Rudzie.
Jeżeli rodzice/prawni opiekunowie nie złożą deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego, dziecko nie zostanie przyjęte od 1 września do oddziału przedszkolnego.
01.03.2021 – 31.03.2021 do godz. 12:30Rekrutacja na wolne miejsca w oddziale przedszkolnym – składanie wniosków wraz z załącznikami. W marcu rozpoczyna się rekrutacja dzieci do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 2 w Nowej Rudzie na rok szkolny 2021/2022. Ze względu na zagrożenie zarażeniem COViD-19 druki właściwych wniosków/zgłoszeń można pobrać bezpośrednio z tej strony (linki do stosownych dokumentów są zamieszczone w harmonogramie poniżej). Wypełnione druki należy dostarczyć do sekretariatu w szkole lub w filii. Można również po wydrukowaniu i wypełnieniu stosownego dokumentu jego skan przesłać na ePUAP szkoły lub na adres e-mail: szkola@sp2.nowaruda.pl, ale w tym przypadku należy sprawdzić, czy otrzymają Państwo email zwrotny ze szkoły potwierdzający otrzymanie dokumentów.
07.04.2021 – 09.04.2021Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do oddziału przedszkolnego i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
12.04.2021Podanie przez placówki do publicznej wiadomości list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do oddziału przedszkolnego.
Wyjaśnienie: zakwalifikowanie dziecka do oddziału przedszkolnego nie jest równoznaczne z jego przyjęciem. 
14.04 – 21.04.2021 do godziny 13:00Potwierdzenie przez rodziców/prawnych opiekunów wybranej placówki, do której będzie uczęszczało dziecko – dotyczy rodziców, którzy we wniosku wskazali więcej niż jedną placówkę.
28.04.2021Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do oddziału przedszkolnego.
29.04.2021Informacja imienna dyrektora szkoły do Burmistrza Miasta Nowej Rudy o nieprzyjęciu dziecka do oddziału przedszkolnego lub liczbie wolnych miejsc w oddziałach (dotyczy dzieci realizujących roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne).
29.04.2021 do 06.05.2021 do godz. 13:00Przyjmowanie wniosków do Komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do oddziałów przedszkolnych.
07.05.2021 do 13.05.2021Sporządzenie uzasadnienia przez Komisję rekrutacyjną przyczyny odmowy przyjęcia dziecka do oddziału przedszkolnego.
W terminie 7 dni od otrzymania uzasadnienia Wniesienie odwołania od rozstrzygnięcia Komisji rekrutacyjnej do dyrektora szkoły. 
W terminie 7 dni od otrzymania odwołaniaRozpatrzenie odwołania przez dyrektora szkoły od rozstrzygnięcia Komisji rekrutacyjnej, a na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły przysługuje skarga do sądu administracyjnego.
31.05.2021 – 13.08.2021Prowadzenie postępowania uzupełniającego w przypadku, gdy przedszkole dysponuje wolnymi miejscami w oddziałach przedszkolnych. Wniosek do pobrania
16.08.2021 – 18.08.2021Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do oddziału przedszkolnego i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
19.08.2021Podanie przez placówki do publicznej wiadomości list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do oddziału przedszkolnego.
Wyjaśnienie: zakwalifikowanie dziecka do oddziału przedszkolnego nie jest równoznaczne z jego przyjęciem. 
20.08 – 26.08.2021 do godziny 13:00Potwierdzenie przez rodziców/prawnych opiekunów wybranej placówki, do której będzie uczęszczało dziecko – dotyczy rodziców, którzy we wniosku wskazali więcej niż jedną placówkę.
27.08.2021Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do oddziału przedszkolnego.

TERMINY REKRUTACJI DO KLASY PIERWSZEJ
w Szkole Podstawowej nr 2 im. Janusza Korczaka
w Nowej Rudzie
na rok szkolny 2021/2022

Dotyczy dzieci urodzonych w 2014 r.

TerminyEtapy rekrutacji / dokumenty do pobrania
01.03 – 31.03.2021 do godz. 12:30Rekrutacja do klas I – składanie zgłoszeń i wniosków wraz z załącznikami. Zgłoszenie dotyczy ucznia z obwodu szkoły (wykaz ulic poniżej). Wniosek – dotyczy dziecka spoza obwodu szkoły.
UWAGA: Załącznik Zgłoszenie – zawiera kartę zapisu dziecka do oddziału przy ul. M. Kopernika 4-6 i osobną do oddziału przy ul. Srebrnej 11 – należy wybrać i wydrukować właściwy druk.
Dalsze postępowanie rekrutacyjne dotyczy dzieci spoza obwodu szkoły.
W marcu rozpoczyna się rekrutacja dzieci do klasy pierwszej w Szkole Podstawowej nr 2 w Nowej Rudzie na rok szkolny 2021/2022. Ze względu na zagrożenie zarażeniem COViD-19 druki właściwych wniosków/zgłoszeń można pobrać bezpośrednio z tej strony (linki do stosownych dokumentów są zamieszczone w harmonogramie poniżej). Wypełnione druki należy dostarczyć do sekretariatu w szkole lub w filii. Można również po wydrukowaniu i wypełnieniu stosownego dokumentu jego skan przesłać na ePUAP szkoły lub na adres e-mail: szkola@sp2.nowaruda.pl, ale w tym przypadku należy sprawdzić, czy otrzymają Państwo email zwrotny ze szkoły potwierdzający otrzymanie dokumentów.
07.04 – 09.04.2021Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
12.04.2021Podanie przez szkołę do publicznej wiadomości list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do klasy I w SP2.
Wyjaśnienie: zakwalifikowanie dziecka do szkoły nie jest równoznaczne z jego przyjęciem
14.04. – 21.04.2021 do godziny 13:00Potwierdzenie przez rodziców/prawnych opiekunów wybranej placówki, do której będzie uczęszczało dziecko – dotyczy rodziców, którzy we wniosku wskazali więcej niż jedną szkołę.
28.04.2021Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do klasy pierwszej w SP2.
Od 29.04.2021Rozpoczęcie procedury odwoławczej
31.05.2021 – 13.08.2021 r. do godz. 12:30Prowadzenie postępowania uzupełniającego w przypadku, gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami w klasie I. Wniosek do pobrania
16.08.2021 – 18.08.2021Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
19.08.2021Podanie do publicznej wiadomości list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do klasy I.
Wyjaśnienie: zakwalifikowanie dziecka do szkoły nie jest równoznaczne z jego przyjęciem. 
20.08 – 26.08.2021 do godziny 13:00Potwierdzenie przez rodziców/prawnych opiekunów wybranej placówki, do której będzie uczęszczało dziecko – dotyczy rodziców, którzy we wniosku wskazali więcej niż jedną placówkę.
27.08.2021Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do klasy I.

Obwód szkoły i filii szkoły

Obwód Szkoły Podstawowej nr 2 im. Janusza Korczaka w Nowej Rudzie obejmuje ulice: Rynek, Marszałka Józefa Piłsudskiego do nr 25, Armii Krajowej, Mikołaja Kopernika, Podjazdowa, Przechodnia, Fabryczna, Nadrzeczna, Aleksandra Fredry, Zaułek, królowej Jadwigi, Nowa, Ciemna, Kościelna, Piastów, Pl. Grunwaldzki, Bohaterów Getta, Łukowa, Mała, Przeskok, Prosta, Krótka, Kolejowa, Pl. ks. Michała Białowąsa, Teatralna, Jeziorna, Polna, Wąska, Pl. Wiejski, Tadeusza Kościuszki, Szpitalna, os. Piastowskie, Boczna, Osiedle Nowe, Krańcowa, Cmentarna, Loretańska, Martwa, Sportowa, Cicha, Sądowa, Niepodległości Łużycka, Anny, Strzelecka, Sudecka, Gabriela Narutowicza, Sybiraków, Góra Anny, Pionierów, Kołowa, Stara Osada, Nowa Osada, Stefana Żeromskiego, Wrześni, Błotna, Srebrna, Demokratów, Jasna, Pl. Jana Matejki, Adama Mickiewicza, Lipowa, Stara Kolonia, Złota, Ogrodowa, Młyńska, Młyńskie Wzgórze, Słoneczna, Graniczna, Górna, Krzywa, Mała Kolonia Myśliwska Osada, Rondo Anny German.

Obwód Filii Szkoły Podstawowej nr 2 im. Janusza Korczaka w Nowej Rudzie obejmuje ulice: Cicha, Sądowa, Niepodległości Łużycka, Anny, Strzelecka, Sudecka, Gabriela Narutowicza, Sybiraków, Góra Anny, Pionierów, Kołowa, Stara Osada, Nowa Osada, Stefana Żeromskiego, Wrześni, Błotna, Srebrna, Demokratów, Jasna, Pl. Jana Matejki, Adama Mickiewicza, Lipowa, Stara Kolonia, Złota, Ogrodowa, Młyńska, Młyńskie Wzgórze, Słoneczna, Graniczna, Górna, Krzywa, Mała Kolonia, Myśliwska.

REKRUTACJA DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH
w roku szkolnym 2021/2022

Tutaj znajdziesz terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do klas I szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022.

 1,839 wyświetleń