REKRUTACJA 2020/2021

UWAGA
Drodzy Rodzice – wszystkie wnioski, które zostały przez Was złożone, zostały rozpatrzone pozytywnie – wszystkie zgłoszone dzieci zostały przyjęte do oddziału przedszkolnego i dwóch klas pierwszych. Szczegółowych informacji udziela sekretariat główny szkoły (tel. 74 872 2575 wew. 201 czynny w godzinach 8:00 – 12:00).

Zakończyła się rekrutacja do oddziału przedszkolnego i do klasy pierwszej w Szkole Podstawowej nr 2 w Nowej Rudzie. Zapisy trwały do 3.04.2020 r. Ze względu na zagrożenie zarażeniem COViD-19 nie było możliwości osobistego pobrania druków lub oddania już wypełnionych w szkolnym sekretariacie. Dlatego stosowny wniosek/zgłoszenie można było pobrać z tej strony. Po wydrukowaniu i wypełnieniu stosownego dokumentu można jego skan lub zdjęcie przesłać e-mailem na adres: sp2korczaka@poczta.onet.eu.
Kiedy szkoła wróci do normalnego systemu pracy, będą Państwo obowiązani oryginały dokumentu niezwłocznie dostarczyć do sekretariatu szkoły.
Dokumenty można było też ewentualnie wysłać pocztą (ze względu na dane osobowe – powinny być przesłane listem poleconym) na adres:
Szkoła Podstawowa nr 2 ul. M. Kopernika 4-6, 57-400 Nowa Ruda – Dopisek: REKRUTACJA. Jednak nie zalecamy tej formy. Pamiętajmy, że trwa akcja ZOSTAŃ w DOMU.
Nr tel. do głównego sekretariatu szkoły (przy ul. M. Kopernika): 74 872 2575 wew. 201 czynny w godzinach 8:00 – 12:00.

TERMINY REKRUTACJI DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH
w Szkole Podstawowej nr 2
im. Janusza Korczaka w Nowej Rudzie
na rok szkolny 2020/2021  

Dotyczy dzieci urodzonych w 2014 r.

TerminyEtapy rekrutacji / dokumenty do pobrania
03.02.2020-24.02.2020Składanie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 2 w Nowej Rudzie.
Jeżeli rodzice/prawni opiekunowie nie złożą deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego, dziecko nie zostanie przyjęte od 1 września do oddziału przedszkolnego.
02.03.2020 – 03.04.2020 do godz. 12:30Rekrutacja na wolne miejsca w oddziale przedszkolnym – składanie wniosków wraz z załącznikami.
06.04.2020 – 08.04.2020Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do oddziału przedszkolnego i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
09.04.2020Podanie przez placówki do publicznej wiadomości list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do oddziału przedszkolnego.
Wyjaśnienie: zakwalifikowanie dziecka do oddziału przedszkolnego nie jest równoznaczne z jego przyjęciem. 
15.04 – 22.04.2020 do godziny 13:00Potwierdzenie przez rodziców/prawnych opiekunów wybranej placówki, do której będzie uczęszczało dziecko – dotyczy rodziców, którzy we wniosku wskazali więcej niż jedną placówkę.
23.04.2020Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do oddziału przedszkolnego.
24.04.2020Informacja imienna dyrektora szkoły do Burmistrza Miasta Nowej Rudy o nieprzyjęciu dziecka do oddziału przedszkolnego lub liczbie wolnych miejsc w oddziałach (dotyczy dzieci realizujących roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne).
27.04.2020 do 04.05.2020 do godz. 13:00Przyjmowanie wniosków do Komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do oddziałów przedszkolnych.
05.05.2020 do 11.05.2020Sporządzenie uzasadnienia przez Komisję rekrutacyjną przyczyny odmowy przyjęcia dziecka do oddziału przedszkolnego.
W terminie 7 dni od otrzymania uzasadnienia Wniesienie odwołania od rozstrzygnięcia Komisji rekrutacyjnej do dyrektora szkoły. 
W terminie 7 dni od otrzymania odwołaniaRozpatrzenie odwołania przez dyrektora szkoły od rozstrzygnięcia Komisji rekrutacyjnej, a na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły przysługuje skarga do sądu administracyjnego.
01.06.2020 – 14.08.2020Prowadzenie postępowania uzupełniającego w przypadku, gdy przedszkole dysponuje wolnymi miejscami w oddziałach przedszkolnych. Wniosek do pobrania
17.08.2020 – 19.08.2020Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do oddziału przedszkolnego i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
20.08.2020Podanie przez placówki do publicznej wiadomości list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do oddziału przedszkolnego.
Wyjaśnienie: zakwalifikowanie dziecka do oddziału przedszkolnego nie jest równoznaczne z jego przyjęciem. 
21.08 – 27.08.2020 do godziny 13:00Potwierdzenie przez rodziców/prawnych opiekunów wybranej placówki, do której będzie uczęszczało dziecko – dotyczy rodziców, którzy we wniosku wskazali więcej niż jedną placówkę.
28.08.2020Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do oddziału przedszkolnego.
23.04.2020 r. – Uprzejmie informujemy Państwa, że wszystkie wnioski złożone do 3.04.br. zostały przez komisję rekrutacyjną zweryfikowane pozytywnie i wszystkie zgłoszone dzieci zostały przyjęte do oddziału przedszkolnego. Szczegółowych informacji udziela główny sekretariat szkoły.

TERMINY REKRUTACJI DO KLASY I
w Szkole Podstawowej nr 2 w Nowej Rudzie
i w FILII SP2 na rok szkolny 2020/2021

Dotyczy dzieci urodzonych w 2013 r.

TerminyEtapy rekrutacji / dokumenty do pobrania
2.03 – 03.04.2020 do godz. 12:30Rekrutacja do klas I – składanie zgłoszeń i wniosków wraz z załącznikami. Zgłoszenie dotyczy ucznia z obwodu szkoły (wykaz ulic w sekretariacie szkoły). Wniosek – dotyczy dziecka spoza obwodu szkoły.
Zgłoszenie do kl. I – oddział przy ul. M. Kopernika 4-6
Zgłoszenie do kl. I – oddział przy ul. Srebrnej 11
Dalsze postępowanie rekrutacyjne dotyczy dzieci spoza obwodu szkoły.
06.04 – 08.04.2020Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
09.04.2020Podanie przez szkołę do publicznej wiadomości list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do klasy I w SP2.
Wyjaśnienie: zakwalifikowanie dziecka do szkoły nie jest równoznaczne z jego przyjęciem
15.04. – 22.04.2020 do godziny 13:00Potwierdzenie przez rodziców/prawnych opiekunów wybranej placówki, do której będzie uczęszczało dziecko – dotyczy rodziców, którzy we wniosku wskazali więcej niż jedną szkołę.
27.04.2020Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do klasy pierwszej w SP2.
Od 28.04.2020Rozpoczęcie procedury odwoławczej
01.06.2020 – 14.08.2020 r. do godz. 12:30Prowadzenie postępowania uzupełniającego w przypadku, gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami w klasie I. Wniosek do pobrania
17.08.2020 – 19.08.2020Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
20.08.2020Podanie do publicznej wiadomości list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do klasy I.
Wyjaśnienie: zakwalifikowanie dziecka do szkoły nie jest równoznaczne z jego przyjęciem. 
21.08 – 27.08.2020 do godziny 13:00Potwierdzenie przez rodziców/prawnych opiekunów wybranej placówki, do której będzie uczęszczało dziecko – dotyczy rodziców, którzy we wniosku wskazali więcej niż jedną placówkę.
28.08.2020Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do klasy I.
27.04.2020 r. – Uprzejmie informujemy Państwa, że wszystkie wnioski złożone do 3.04.br. zostały przez komisję rekrutacyjną zweryfikowane pozytywnie i wszystkie zgłoszone dzieci zostały przyjęte do klasy pierwszej. Szczegółowych informacji udziela główny sekretariat szkoły, nr telefonu podany na górze strony.

Obwód szkoły i filii szkoły

Obwód Szkoły Podstawowej nr 2 im. Janusza Korczaka w Nowej Rudzie obejmuje ulice: Rynek, Marszałka Józefa Piłsudskiego do nr 25, Armii Krajowej, Mikołaja Kopernika, Podjazdowa, Przechodnia, Fabryczna, Nadrzeczna, Aleksandra Fredry, Zaułek, królowej Jadwigi, Nowa, Ciemna, Kościelna, Piastów, Pl. Grunwaldzki, Bohaterów Getta, Łukowa, Mała, Przeskok, Prosta, Krótka, Kolejowa, Pl. ks. Michała Białowąsa, Teatralna, Jeziorna, Polna, Wąska, Pl. Wiejski, Tadeusza Kościuszki, Szpitalna, os. Piastowskie, Boczna, Osiedle Nowe, Krańcowa, Cmentarna, Loretańska, Martwa, Sportowa, Cicha, Sądowa, Niepodległości Łużycka, Anny, Strzelecka, Sudecka, Gabriela Narutowicza, Sybiraków, Góra Anny, Pionierów, Kołowa, Stara Osada, Nowa Osada, Stefana Żeromskiego, Wrześni, Błotna, Srebrna, Demokratów, Jasna, Pl. Jana Matejki, Adama Mickiewicza, Lipowa, Stara Kolonia, Złota, Ogrodowa, Młyńska, Młyńskie Wzgórze, Słoneczna, Graniczna, Górna, Krzywa, Mała Kolonia Myśliwska Osada, Rondo Anny German.

Obwód Filii Szkoły Podstawowej nr 2 im. Janusza Korczaka w Nowej Rudzie obejmuje ulice: Cicha, Sądowa, Niepodległości Łużycka, Anny, Strzelecka, Sudecka, Gabriela Narutowicza, Sybiraków, Góra Anny, Pionierów, Kołowa, Stara Osada, Nowa Osada, Stefana Żeromskiego, Wrześni, Błotna, Srebrna, Demokratów, Jasna, Pl. Jana Matejki, Adama Mickiewicza, Lipowa, Stara Kolonia, Złota, Ogrodowa, Młyńska, Młyńskie Wzgórze, Słoneczna, Graniczna, Górna, Krzywa, Mała Kolonia, Myśliwska.

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych

Tutaj znajdziesz terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do klas I szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021.

 605 wyświetleń