REKRUTACJA 2024/2025

Listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do klasy pierwszej w SP2

TERMINY REKRUTACJI DO KLASY PIERWSZEJ
w Szkole Podstawowej nr 2 im. Janusza Korczaka
w Nowej Rudzie
na rok szkolny 2024/2025

Dotyczy dzieci urodzonych w 2017 r.

TerminyEtapy rekrutacji / dokumenty do pobrania
01.03 – 28.03.2024 do godz. 12:30Rekrutacja do klas I – składanie zgłoszeń i wniosków wraz z załącznikami. Zgłoszenie dotyczy ucznia z obwodu szkoły (wykaz ulic poniżej). Wniosek – dotyczy dziecka spoza obwodu szkoły (tj. spoza miasta Nowa Ruda tzw. „Centrum”).
Dalsze postępowanie rekrutacyjne dotyczy dzieci spoza obwodu szkoły.
W marcu rozpoczyna się rekrutacja dzieci do klasy pierwszej w Szkole Podstawowej nr 2 w Nowej Rudzie na rok szkolny 2024/2025. Druki właściwych wniosków/zgłoszeń można pobrać bezpośrednio z tej strony (linki do stosownych dokumentów są zamieszczone w harmonogramie). Wypełnione druki należy dostarczyć do głównego sekretariatu w szkole. Można również po wydrukowaniu i wypełnieniu stosownego dokumentu jego skan przesłać na ePUAP szkoły lub na adres e-mail: szkola@sp2.nowaruda.pl, ale w tym przypadku należy sprawdzić, czy otrzymają Państwo email zwrotny ze szkoły potwierdzający otrzymanie dokumentów.
03.04 – 08.04.2024 r.Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
09.04.2024 r.Podanie przez szkołę do publicznej wiadomości listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do klasy I w SP2.
Wyjaśnienie: zakwalifikowanie dziecka do szkoły nie jest równoznaczne z jego przyjęciem
10.04. – 19.04.2024 do godziny 13:00Potwierdzenie przez rodziców/prawnych opiekunów wybranej placówki, do której będzie uczęszczało dziecko – dotyczy rodziców, którzy we wniosku wskazali więcej niż jedną szkołę.
22.04.2024 r.Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do klasy pierwszej w SP2.
Od 23.04.2024 r.Rozpoczęcie procedury odwoławczej
27.05.2024 – 09.08.2024 r. do godz. 12:30Prowadzenie postępowania uzupełniającego w przypadku, gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami w klasie I. Wniosek do pobrania
12.08.2024 – 16.08.2024Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
19.08.2024 r.Podanie do publicznej wiadomości list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do klasy I.
Wyjaśnienie: zakwalifikowanie dziecka do szkoły nie jest równoznaczne z jego przyjęciem. 
20.08 – 27.08.2024 r. do godziny 13:00Potwierdzenie przez rodziców/prawnych opiekunów wybranej placówki, do której będzie uczęszczało dziecko – dotyczy rodziców, którzy we wniosku wskazali więcej niż jedną placówkę.
30.08.2024 r.Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do klasy I.

Nr tel. do głównego sekretariatu szkoły (przy ul. Mikołaja Kopernika): 74 872 2575 wew. 201 czynny w godzinach 7:45 – 15:00.

Obwód szkoły i filii szkoły

Obwód Szkoły Podstawowej nr 2 im. Janusza Korczaka w Nowej Rudzie obejmuje ulice: Rynek, Marszałka Józefa Piłsudskiego do nr 25, Armii Krajowej, Mikołaja Kopernika, Podjazdowa, Przechodnia, Fabryczna, Nadrzeczna, Aleksandra Fredry, Zaułek, królowej Jadwigi, Nowa, Ciemna, Kościelna, Piastów, Pl. Grunwaldzki, Bohaterów Getta, Łukowa, Mała, Przeskok, Prosta, Krótka, Kolejowa, Pl. ks. Michała Białowąsa, Teatralna, Jeziorna, Polna, Wąska, Pl. Wiejski, Tadeusza Kościuszki, Szpitalna, os. Piastowskie, Boczna, Osiedle Nowe, Krańcowa, Cmentarna, Loretańska, Martwa, Sportowa, Cicha, Sądowa, Niepodległości Łużycka, Anny, Strzelecka, Sudecka, Gabriela Narutowicza, Sybiraków, Góra Anny, Pionierów, Kołowa, Stara Osada, Nowa Osada, Stefana Żeromskiego, Wrześni, Błotna, Srebrna, Demokratów, Jasna, Pl. Jana Matejki, Adama Mickiewicza, Lipowa, Stara Kolonia, Złota, Ogrodowa, Młyńska, Młyńskie Wzgórze, Słoneczna, Graniczna, Górna, Krzywa, Mała Kolonia Myśliwska Osada, Rondo Anny German.

Obwód Filii Szkoły Podstawowej nr 2 im. Janusza Korczaka w Nowej Rudzie obejmuje ulice te same jak szkoła macierzysta

REKRUTACJA DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH
w roku szkolnym 2024/2025

Poniżej znajdziesz terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do klas I szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2024/2025.

Loading