Wsparcie na starcie

Projekt „Wsparcie na starcie! poprawa efektywności nauczania w 3 szkołach podstawowych w Gminie Miejskiej Nowa Ruda” dofinansowany jest ze środków EFS i budżetu państwa
w ramach RPO WD 2014-2020

nr projektu RPDS.10.02.04-02-0008/18

W naszej szkole realizacja projektu rozpoczęła się w październiku 2019 rok i będzie trwała do czerwca 2021 roku.
W projekcie uczestniczy 146 uczniów z klas I-VIII i 17 nauczycieli.
W ramach projektu są organizowane różne zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne – realizowane w terenie. Są formą wsparcia dla uczniów mających problemy z nauka matematyki, języków obcych. Są też zajęcia rozwijające zainteresowania – matematyczne, przyrodnicze, językowe. Uczniowie pracują i uczą się poprzez zabawę, doświadczanie, poznawanie.

Zajęcia prowadzone w ramach projektu:
Żyj zdrowo i ekologicznie – zajęcia terenowe i laboratoryjne
Oswoić matematykę
You can do that – j.angielski – zajęcia wyrównawcze
Simple steps to success
Gib Direine Chanse – zajęcia wyrównawcze z języka niemieckiego
Młodzi odkrywcy – zajęcia przyrodnicze
Learn end play- rozwijanie uzdolnień językowych w klasie 1
Niezwykły świat matematyki
Odkrywcy świata
Matematyka w przyrodzie
Robotyka dla smyka
Matematyka w formie zabawy
Logorytmika dla smyka
Świadomy ekolog mieszkaniec Nowej Rudy
Tritt Weltengegen- koło języka niemieckiego dla uzdolnionych
To broadenhorizons – koło języka angielskiego dla uzdolnionych
Klub młodego odkrywcy

Loading