MKZP

Strona przeznaczona jest dla pracowników oświaty miasta Nowa Ruda, Gminy Nowa Ruda, miasta i gminy Radków, należących do Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej.

W dniu 23.04.2024 r. na walnym zebraniu delegatów Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Janusza Korczaka w Nowej Rudzie podjęto uchwałę w sprawie zmiany wysokości udzielanej pożyczki – zatwierdzono trzykrotny wkład własny, nie więcej niż 25.000,00 zł maksymalnie.

uwaga

Nastąpiła zmiana nazwy z Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej na Międzyzakładową Kasę Zapomogowo-Pożyczkową.
Nastąpiła zmiana w zapisach statutu MPKZP z 2022 r. Podczas walnego zebrania delegatów pracowników oświaty miasta Nowa Ruda, gminy Nowa Ruda, miasta i gminy Radków w dniu 25.04.2023 r. podjęto uchwałą nowe zapisy w statucie MKZP.

W dniu 25.04.2023 r. na walnym zebraniu delegatów Międzyzakładowa Pracownicza Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa Pracowników Oświaty przekształciła się w Międzyzakładową Kasę Zapomogowo-Pożyczkową przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Janusza Korczaka w Nowej Rudzie.

Zmiany w zapisach statutu z 27.04.2022 r. podjęto uchwałą 25.04.2023 r.

Dokumenty do pobrania

Loading