MPKZP

Strona przeznaczona jest dla pracowników oświaty miasta Nowa Ruda, Gminy Nowa Ruda, miasta i gminy Radków, należących do Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej.

uwaga

Statut Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej pracowników oświaty miasta Nowa Ruda, gminy Nowa Ruda, miasta i gminy Radków w dniu 27.04.2022 r. przestał obowiązywać.

W dniu 27.04.2022 r. na walnym zebraniu delegatów Pracownicza Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa Pracowników Oświaty przekształciła się w Międzyzakładową Pracowniczą Kasę Zapomogowo-Pożyczkową przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Janusza Korczaka w Nowej Rudzie.

Nowy statut MPKZP uchwalony 27.04.2022 r.:

Dokumenty do pobrania

 2,840 wyświetleń